Wo2Slachtoffers.nl

Assies, Markus

Geboortedatum:
26 januari 1919 (Haule, gemeente Ooststellingwerf)
Overlijdensdatum:
6 juni 1944 (Overveen, gemeente Bloemendaal)
Begraven op:
Nederlandse Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen (Bloemendaal)
Vak: 23. 

Biografie

Woonde in Assen. Zoon van werkman Rijkswerkinrichting Veenhuizen Jans Assies (7 september 1988) en Jantiena Dokter. Ongehuwd. Ambtenaar onderafdeling Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Assen. Vaandrig Infanterie tijdens mobilisatie. Gereformeerd. Lid verzet behorend tot de LO/KP-Drenthe en het Nationale Steunfonds. Verder was hij actief in de provincies Friesland en Groningen. Assies was betrokken bij sabotage, spionage en onderduikhulp aan gecrashte geallieerde piloten, joden, verzetslieden en mensen die niet voor de vijand wensten te werken. Deze personen werden met hulp van zijn broer, de boswachter Gerrit Assies, ondergebracht in ondergrondse schuilplaatsen in de staatsbossen rondom Appelscha. Op 28 februari 1944 is hij gearresteerd en overgebracht naar het huis van bewaring in Assen. Daarna werd hij op transport gesteld naar het SD-bolwerk Scholtenhuis in Groningen. Tijdens de verhoren aldaar is Assies ernstig mishandeld. Op 21 mei 1944 werd hij overgebracht naar het kamp Amersfoort en vervolgens naar Vught. Op 2 juni 1944 veroordeelde het Polizeistandgericht 's-Hertogenbosch hem met 23 anderen ter dood. Vier dagen later was hij een van de 29 mannen die in de duinen zijn gefusilleerd. In de gemeente Bloemendaal is geen aangifte van zijn dood gedaan. Pas ruim twee maanden later vond dat wel plaats in Den Haag met akte A 1663 d.d. 6 augustus 1944. Daarin werd gemeld dat hij in de gemeente 's-Gravenhage was overleden. Postuum is hem in 1946 het Verzetskruis toegekend. Vader Jans Assies werd volgens Heere en Vernooij op 30 januari 1945 in het concentratiekamp Neuengamme om het leven gebracht, mogelijk door ophanging. (Bron: Heere en Vernooij, De Eerebegraafplaats Bloemendaal). Postuum is hem ook het Verzetsherdenkingskruis uitgereikt. Zijn moeder Jantiena Dokter nam de onderscheiding destijds in ontvangst. Op 4 mei 2017 is op het herdenkingsmonument in Haule een plaquette aangebracht waarop zijn naam staat vermeld.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Archief Jack Kooistra. Rijksarchief Drenthe. Oorlogsgravenstichting. Artikel Nieuwe Ooststellingwerver d.d. 10 mei 2017.