Wo2Slachtoffers.nl

Gamelkoorn, Johannes

Geboortedatum:
2 juli 1912 (Arnhem)
Overlijdensdatum:
2 januari 1944 (Leusden, Kamp Amersfoort)

Biografie

Woonde in Amsterdam, Amstel 208. Zoon van metselaar/winkelier Petrus Johannes Gamelkoorn (6 april 1885 Velp – 26 november 1944 Amsterdam) en Maria Elisabeth Jacoba Schaap (19 januari 1890 Arnhem) (1*). Huwde op 15 maart 1939 met Maria Cornelia Ruijg (19 december 1913 Amsterdam). Op 5 juni 1941 werd de scheiding uitgesproken. Dassenvertegenwoordiger/huisschilder. Zijn naam bevindt zich op de ledenlijst van de NSB in Amsterdam (1*). Het is niet bekend, waarom Gamelkoorn in Kamp Amersfoort vastzat. Volgens het dag- en nachtrapport van 14 mei 1942 van de Amsterdamse politie was hij door een politieman naar zijn woning gebracht om zijn persoonsbewijs te controleren. Omdat hij op een kamer woonde, was er niemand die het identiteitsbewijs naar het politiebureau kon brengen. In Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort werd hij onder gevangenennummer 4669 geregistreerd. Volgens het Diensttagebuch van de Blockführer vom Dienst van 2 januari – 3 januari 1944 (7.00 uur) werd gevangene no. 4669 om 16.24 uur door de wachtpost op wachttoren A doodgeschoten (3*).
(1*) Tussen 1940 en 1945 hield de Amsterdamse NSB een enquête onder haar leden. De bedoeling was om de afdeling 'Documentatie' van de NSB in Utrecht gegevens te verschaffen over alle leden die in Amsterdam bij de nationaalsocialisten waren aangesloten. De leden vulden de enquêteformulieren in en voorzagen die van hun handtekening. De inhoud van de enquête is niet bewaard gebleven, maar wel beschikt men over de namen en adessen van degenen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. In 1945 viel de namenlijst in handen van de Amsterdamse POD (Politieke Opsporingsdienst), die de lijst in boekvorm heeft uitgegeven.
(2*) Na de dood van zijn echtgenote hertrouwde vader Gamelkoorn in 1909 met naaister Auguste Helene Juckel (17 december 1889 Schmelz, Duitsland).
(3*) De overlijdensakte van Gamelkoorn vermeldt dat hij op 21 januari 1944 om 16.24 uur is overleden.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
NIOD, Collectie Gevangenissen en Kampen – deelcollectie Amersfoort, Polizeiliches Durchgangslager 250f, inv. no.75, Diensttagebuch 3, site kamparchieven.nl; Ledenlijst van de Nationaal-Socialistische Beweging te Amsterdam, sites.google.com; Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakte 21/1947 gemeente Leusden); Stadsarchief Amsterdam (persoonskaarten).