Wo2Slachtoffers.nl

Twisk, Simon

Geboortedatum:
(Uitgeest)
Overlijdensdatum:
23 april 1945 (Uitgeest)

Biografie

Overleden op 33-jarige leeftijd. Woonde te Uitgeest. Zoon van Willem Twisk (bloemkweker, 20 april 1878 Uitgeest - 30 mei 1957 Uitgeest) en Aagje Smit (5 juli 1881 Uitgeest - 30 augustus 1956 Uitgeest). Huwde met Cornelia Berghuis (Uitgeest - overleed op 23 juni 1949 op 29-jarige leeftijd in Uitgeest). Zijn weduwe was hertrouwd met Johannes Petrus Kerssens. Tuinder. Twisk – roepnaam Siem – was al een keer eerder door de bezetter opgepakt. Hij wist toen echter tijdens het transport uit de trein te springen. Voorzichtigheidshalve sliep hij enkele maanden niet meer thuis. Nadat het gevaar geweken leek te zijn, vertoonde hij zich weer in zijn woonplaats en sliep hij bij zijn schoonouders. Een verrader tipte echter Duitse militairen, die in het voormalige Verpleeghuis aan de Langebuurt in Uitgeest waren gelegerd. In de nacht van 23 april 1945 (1*) volgde een inval in de woning van zijn schoonouders. In 'Uitgeest 1940-1945' schrijft Van Tongeren: 'Siem kroop van angst onder het bed en schreeuwde 'Niet schieten, niet schieten!' Ze schoten toch, sleepten het dode en verminkte lichaam onder het uitroepen van de grofste verwensingen onder het bed vandaan.' Een tuinman moest een gat graven, waarin het stoffelijk overschot van Twisk vervolgens werd gedeponeerd. De volgende nacht haalde het verzet zijn lichaam weg. Op 5 mei 1945 is Twisk op de begraafplaats naast de Nederlands Hervormde Kerk begraven. De Duitse Oberwachmeister Clemence Uhlen uit Gersten (2*) werd in 1949 door het Bijzondere Gerechtshof in Amsterdam tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij als meerdere had toegelaten dat ondergeschikten de Uitgeesters Siem Twisk en Hendrik de Jong hadden doodgeschoten. De namen van beide slachtoffers staan op de gedenkplaat in het gemeentehuis van Uitgeest. Zie verder Jong, Hendrik de.
(1*) Van Tongeren schrijft dat de Duitsers op de morgen van 23 april 1945 het huis van de schoonouders binnendrongen. Blijkens de overlijdensakte stierf het slachtoffer echter al om 1.40 uur 's nachts.
(2*) Clemence Gersten (4 september 1915 Gersten, Kreis Lingen, Duitsland), boer.
(3*) Hendrik de Jong (14 augustus 1887 Drachten), fabrieksarbeider, later kruidenier. Hij werd op de avond van 5 mei 1945 doodgeschoten.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Co van Tongeren jr. met medewerking A.E.M. Van Goethem en F. van Meurs-Niesten, Uitgeest 1940-1945. Het had wél gevolgen, uitgave Van Tongeren, 1985; site Niederländische Strafverfahren gegen Deutsche und Österreicher wegen im 2.Weltkrieg begangener NS-Verbrechen (www1.jur.uva.nl); Bijzondere Raad van Cassatie, 22 mei 1950, Nederlandse Jurisprudentie, no. 506, 1950, pag. 843-845 site wiewaswie.nl/site zoekakten.nl (familysearch.org), waaronder overlijdensakte 20/1945 gemeente Uitgeest.