Wo2Slachtoffers.nl

Langens, Hendrikus

Geboortedatum:
13 mei 1904 (Geffen)
Overlijdensdatum:
1 oktober 1944 (Oss)

Biografie

Woonde in Geffen. Zoon van Antonius Langens (20 januari 1876 Nuland 13 april 1948 Geffen) en Allegonda Maria van Santvoort (10 mei 1877 Rosmalen 21 december 1912 Geffen) (1*). Gehuwd op 10 mei 1932 met Helena van Hoek (22 oktober 1904 Heesch 5 augustus 1985 Geffen). De weduwe hertrouwde met Gerardus van der Heijden (15 mei 1908 Nistelrode 12 februari 1984 Oss). Landbouwer. Rooms-Katholiek. Tijdens de zware bevrijdingsgevechten tussen de verdedigende Duitsers en de aanvallende geallieerden kwam Geffen in een niemandsland te liggen. Driek Langens moest daardoor zijn bedrijf verlaten. Toen hij veronderstelde dat de strijd enigszins geluwd was, wilde hij even gaan kijken naar de restanten van zijn afgebrande boerderij. Vermoedelijk zagen Duitse militairen hem voor een Britse militair aan en vuurden zij een granaat in zijn richting af. Een scherf verwondde hem ernstig. Hij werd naar de schuilkelder van de buren gedragen. Door het oorlogsvuur was het niet mogelijk hem meteen naar het ziekenhuis in Oss over te brengen. Dat kon pas de volgende dag. Diezelfde dag bezweek hij om half twaalf 's avonds aan zijn ernstige verwondingen (2*).
(1*) Na het overlijden van zijn moeder hertrouwde zijn vader in februari 1914 met Maria Strik (14 december 1872 Geffen 28 februari 1946 Geffen).
(2*) Op 11 oktober 1944, de dag waarop Langens overleed, moesten de meeste inwoners van Geffen evacueren. Alleen de bewoners van de Bergstraat en een deel van de Broekstraat (tegenwoordig Kouwe Noord) mochten in hun woning blijven.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Burgerslachtoffers Geffen vielen door opzet, domme pech en onwetendheid, 16 oktober 2012, site thuisinhetnieuws.nl; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakten 31/1944 gemeente Geffen en 206/1944 gemeente Oss); site genealogieonline.nl (familie van Hoek Barten).