Wo2Slachtoffers.nl

Oostendorp, Cornelis Johannes

Geboortedatum:
6 juni 1920 (Amsterdam)
Overlijdensdatum:
19 november 1942 (Berlijn-Tegel (Dld.))

Biografie

Woonde in Amsterdam. Zoon van kantoorbediende Barend Albert Oostendorp (12 juni 1887 Amsterdam - 19 mei 1973 Amsterdam) en Jeannette Johanna Hassing (21 november 1892 Amsterdam - 19 april 1981 Amsterdam). Kantoorbediende. Lid verzet. Hij maakte deel uit van de illegale groepering NOWC 'De Geuzen'. Op 19 november 1942 werd hij in de militaire gevangenis in Berlin-Tegel samen met zijn stadgenoten Bertus Venekamp (1*), Emile Frenay (2*) en Johannes van den Ende (3*) gefusilleerd. Al in de zomer van 1940 ontstond bij Oostendorp en D.J. Saarloos van de wandelclub Nederlandsch Oranje Wandel-Corps het plan om een verzetsgroep uit de wandelvereniging te rekruteren. Niet meer dan tien leden van de op militaire leest geschoeide club wilden echter meedoen. De afkorting bleef hetzelfde, maar de naam werd gewijzigd in het Nederlandsch Oranje Weerbaarheids-Corps 'De Geuzen'. Commandant werd D.J. Saarloos. De Geuzen, die los stonden van de Vlaardingse Geuzen, kwamen uit Amsterdam en omgeving. Hun hoofdkwartier was in een grote kelder aan de Amsterdamse Middenweg gevestigd. Het was de bedoeling om zich op sabotage te richten. Begin 1941 kwam Oostendorp in contact met Flip Masselman van de Leeuwengarde (1*). Besprekingen tussen de beide commandanten leiden tot een fusie, hoewel de groeperingen nogal verschilden. De NOWC bestond grotendeels uit orthodox-gereformeerde en hervormde jongeren uit vooral jeugdverenigingen en de padvinderij. De Leeuwengarde bevatte daarentegen vooral socialistische arbeiders. Er zijn aanwijzingen dat de twee verzetsgroepen sabotagematerialen en recepten voor springstoffen hebben uitgewisseld, aldus Van der Pauw. De daadwerkelijke samenwerking tussen De Geuzen en de Leeuwengarde kan volgens hem evenwel maar zeer kort hebben geduurd, want de Amsterdamse verzetsgroep is reeds in maart 1941 opgerold. Er werden vijftig arrestaties verricht. Saarloos ontsprong net de dans. Postuum is Oostendorp het Verzetsherdenkingskruis verleend.
(1*) Philippus Wilhelmus Masselman (14 maart 1917 Amsterdam) was de oprichter van de Leeuwengarde. Op 29 december 1942 is hij samen met twaalf verzetscollega's op de Leusderheide gefusilleerd.
(2*) Lambertus Venekamp (12 maart 1919 Andijk).
(3*) Emile Guillaume Remi Frenay (16 december 1910 Amsterdam).
(4*) Johannes Cornelis van den Ende (6 januari 1919 Amsterdam)
(5*) Overigens meldt Remi Frenay op de site Oorlogsgravenstichting dat zijn familielid op 21 augustus 1941 gevangen is genomen en tot 20 februari 1942 in het huis van bewaring aan de Weteringschans gevangen heeft gezeten.

In eerste instantie begraven in Berlijn (Dld.). Herbegraven op De Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam in het Geuzengraf met Emile Frenay, 1e klasse Algemeen, vak 28, grafnummer 78.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
J.L. van der Pauw, Guerrilla in Rotterdam. De paramilitaire verzetsgroepen; SDU Uitgeverij, 's-Gravenhage, 1995; Comité Verzetsherdenkingskruis/C.C. van den Heuvel, W.J.C. Tensen (samenstellers), Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen Register Dragers Verzetsherdenkingskruis, Samson Uitgeverij, 1985; Oorlogsgravenstichting; Erelijst van Gevallenen 1940-1945; Stadsarchief Amsterdam.+