Wo2Slachtoffers.nl

Cnossen, Feike

Geboortedatum:
6 augustus 1919 (Sloten (Friesland))
Overlijdensdatum:
26 april 1945 (Heemskerk)

Biografie

Woonde in Heemskerk, Rijksstraatweg 91. Zoon van Pier Cnossen (29 juni 1890 Heeg - 26 april 1945 Heemskerk) en Durkje Hofman (13 juli 1899 Sloten, Friesland - 15 maart 1945 Heemskerk). Huwde op 5 juni 1941 in Heemskerk met Margje van Dijk (4 maart 1921 Beverwijk). Boekhouder (Oorlogsgravenstichting)/analist Hoogovens (site oorlogsslachtoffersijmond.nl, overlijdensakte). Op 26 april 1945 werd vlakbij de woning van Feike Cnossen aan de Rijksstraatweg door het plaatselijke verzet een boobytrap geplaatst. Bij de passage van een Duitse eenheid ontplofte dit tuig en veroorzaakte veel schade aan Duitse zijde. Direct werd wraak genomen. Op nabijgelegen woningen werd geschoten. Feike Cnossen, zijn inwonende vader Pier en zijn echtgenote Margje probeerden te vluchten, maar zij werden door Duitse soldaten ontdekt, gevangen genomen, tegen de zijmuur van hun huis gezet en om half twaalf 's avonds gefusilleerd. De namen van Cnossen senior en junior staan vermeld op het Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat in Velsen-Noord. Bij raadsbesluit d.d. 12 mei 1977 is de Cnossenhof naar Feike Cnossen, zijn vrouw en zijn vader vernoemd. Volgens de site Oorlogsslachtoffers IJmond speelde de familie Cnossen een actieve rol in het verzet.

Begraven op Begraafplaats Duinrust in Beverwijk, huurgraf 4e klassem nr. 161.


Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jan van der Linden, Een straatje om in Beverwijk, op site Oorlogsslachtoffers IJmond (oorlogsslachtoffersijmond.nl); Oorlogsgravenstichting; voormalige site Genlias/site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakten 23/1945, 24/1945 en 25/1945 gemeente Heemskerk.