Wo2Slachtoffers.nl

Rijpma, Gerrit

Geboortedatum:
16 september 1926 (Abbega)
Overlijdensdatum:
8 februari 1945 (Abbega)
Begraven op:
Nederlands Ereveld Loenen te Loenen
Vak: E. Graf: 1318.

Biografie

Woonde in Abbega, Nr. 12. Zoon van Johannes Rijpma (veehouder) en Hendrina Minnema. Ongehuwd. Landarbeider. Rooms-Katholiek. Tijdens een vluchtpoging bij een razzia op de Abbegaaster Ketting is hij doodgeschoten. De arts T. S. Goinga uit IJlst trof bij de lijkschouwing diverse schotverwondingen aan. Onder andere in het hoofd, de buik en de borst. Zijn gezicht was volledig verminkt.
Jaarlijks wordt in de Gerrit Rypmakeamer in café De Freonskip in Blauwhuis een tentoonstelling gewijd aan het slachtoffer die door een initiatief van de Gerben Rypma Stifting in het leven is geroepen. In 2017 kreeg de expositie de titel "Graf te Blauwhuis", met verwijzing naar de titel van het door de schrijver/dichter Gerard (van het) Reve geschreven gedicht. De tekst van het gedicht Graf te Blauwhuis luidt: Hij rende weg, maar ontkwam niet en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles, maar uit het bruin geëmaljeerd portret kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag lieve jongen. Gij die Koning zijt, dit en dat, wat niet al, ja ja, kom er eens om. Gij weet waarom het is, ik niet. Dat Koninkrijk van U, weet uw wel, wordt dat nog wat?".
Oorspronkelijk is Rijpma begraven op 12 februari 1945 op de rooms-katholieke begraafplaats in Blauwhuis.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Archief Jack Kooistra. Oorlogsgravenstichting. Archief voormalige gemeente Wymbritseradeel. Artikel Friesch Dagblad d.d. woensdag 26 april 2017 geschreven door redacteur Hinne Bokma.