Wo2Slachtoffers.nl

Goudsmit, Henry

Geboortedatum:
9 april 1921 (Kampen)
Overlijdensdatum:
19 november 1944 (Menaldum (nu: Menaam))

Biografie

Woonde in Amsterdam, Oude Schans 36. Zoon van Simon Goudsmit (23 december 1890 Kampen) en Sophia Gosler (20 oktober 1896 Amsterdam). Huwde op 28 juli 1942 in Amsterdam met Roosje Gosler (27 juli 1919 Amsterdam). Slager. Uit zijn persoonskaart in het Amsterdamse Stadsarchief blijkt dat hij ook werkzaam is geweest als magazijnbediende en bode bij de Joodse Raad. Israëlitisch. Lid verzet. Goudsmit is samen met Dirk de Vries (21 juni 1925 Drachten) en Jan Johannes Zorn (14 september 1917 Leeuwarden) gefusilleerd. Dat was een represaille voor het strooien van kopspijkers op de oude rijksweg van Leeuwarden naar Harlingen. Andries Bosma en Harrie Dijkstra beschrijven, hoe dat in zijn werk is gegaan: ‘De NBS-districten ontvangen via koeriersters allerhande opdrachten van de gewestelijke NBS-commandant. In november 1944 krijgt district VIII de opdracht kopspijkers te strooien op de Rijksstraatweg tussen Dronrijp en Marssum. Kennelijk is het de bedoeling om Duitse fietspatrouilles, die jacht maken op onderduikers, te hinderen bij hun werkzaamheden. Broer Dijkstra neemt de opdracht in ontvangst. Naar eigen zeggen twijfelt hij direct aan het nut van zo’n actie. ‘Maar goed ik ga naar de fabriek van Kuiken in Dronrijp. Die zegt meteen: Het lijkt mij geen goed idee. Na wat gepraat te hebben, denken we dat het gewest ons met die opdracht wil testen. We besluiten de opdracht toch uit te voeren al vinden we het idioot. Kuiken koopt een kilo kopspijkers in Leeuwarden. Op 17 november, ongeveer 10 uur ’s avonds, strooien Westra en ik de spijkers uit. In de vroege ochtenduren vegen we ze weer op. Dit laatste is natuurlijk wel heel gevaarlijk. Als er wat gebeurd is, staan ze ons misschien wel op te wachten. Die nacht gebeurt er echter niets. De volgende avond gaan we weer op pad. Westra gaat nu niet mee, zijn vrouw is panisch van angst. Conradi wil wel helpen bij het strooien en het vegen. Die nacht rijdt een fietspatrouille door de spijkers.’
De stoffelijke overschotten van de drie slachtoffers moesten als afschrikwekkend voorbeeld 24 uur in de berm blijven liggen. Goudsmits naam staat op een gedenkteken op de Hervormde Begraafplaats in Menaam en een rode zwerfkei op de executieplaats.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Archief Jack Kooistra. Grafregister Nederlands Hervormde Begraafplaats, Menaldum. Gemeentearchief Menaldumadeel. Stichting Friesland 1940-1945. Reinder Postma, Oudwoude; A. Bosma en Harrie Dijkstra, Net ferjitte… Niet fergete. Menaldumadeel en het Bildt in de jaren 1940-1945