Wo2Slachtoffers.nl

Windhausen, Henricus Josephus Paulus

Geboortedatum:
19 mei 1903 (Roermond)
Overlijdensdatum:
4 oktober 1944 (Rijsbergen)
Begraven op:
Nederlands Ereveld Loenen te Loenen
Vak: B. Graf: 299.

Biografie

Woonde in Breda. Zoon van kunstschilder Paulus Windhausen (geboren in Burg Waldniel, Duitsland) en Maria Wilhelmina Hilgers (11 januari 1875 Roermond). Ongehuwd. Kunstschilder (afkomstig uit kunstenaarsfamilie)/leraar tekenen en kunstgeschiedenis aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda. Rooms-Katholiek. Lid verzet behorend tot de Ordedienst. Windhausen was commandant en code-officier van de radiopost van gewest 16 van de OD, die in de woning van boswachter Neefs op het landgoed Vloeiweide in Rijsbergen was ondergebracht. Begin september 1944 was de verwachting dat de bevrijding snel een feit zou zijn, maar toen die uitbleef, werd de situatie voor de mannen van de radiopost en de bewakingsgroep steeds gevaarlijker. In het gebied rond de radiopost zwierven talrijke op de vlucht geslagen Duitse soldaten rond. Bovendien werd in de omgeving gebabbeld over de verzetsmensen. Begin oktober 1944 overwoog de staf van het OD-gewest 16 (Breda) de ontruiming van de radiopost, maar Windhausen achtte dat niet nodig. In de namiddag van 3 oktober 1944 dook de Belgische SD-handlanger Lodewijk de Coster bij de boswachterswoning op. Mogelijk waren de Duitsers op het spoor van de zender gekomen. Op het weliswaar afgelegen terrein van Neefs stond een lange van verre zichtbare zendmast. In de vroege ochtend van 4 oktober 1944 deed een grote groep Duitsers en een zevental Nederlandse NSKK’ers onder leiding van Leutnant Kurt Steinmeier, de adjudant van de Ortskommandant van Breda, een inval bij de familie Neefs. Bij de confrontatie tussen beide partijen vielen veel slachtoffers. De schuur, waarin leden van de bewakingsgroep sliepen, werd in brand gestoken. Ook werd het vuur aangewakkerd in de vlam gevatte woning. Windhausen was naar buiten gekomen om een vrije aftocht te bedingen voor mevrouw Neefs en haar kinderen, die zich in de kelder schuil hielden. Hij werd echter neergeknald en later met een nekschot gedood. Moeder Neefs kwam met haar zoontje Cornelis en dochter Rietje om het leven. Zoon Emiel werd zwaar gewond en met een nekschot omgebracht. De verzetslieden Marinus van den Boogaard, Johan Oberg, Harrie van de Sande en Henk Touw overleefden de vijandelijkheden evenmin. De acht gevangenen genomen verzetslieden Johannes Bakker, Jacob van den Boogaard, Hendricus Brautigam, Adrianus van der Heuvel, Hendrikus Hofman, Johannes Nelissen, Frans de Visser en Johannes de Vries werden de volgende dag op de voormalige Schietheide in het Mastbos bij Ginneken gefusilleerd. Frie Renard ontsnapte op het nippertje. Nadat een van de verzetsstrijders had verzekerd dat Renard niets met het verzet te maken had, mocht hij terugtreden. Boswachter Neefs slaagde erin om te ontsnappen. Ook aan de Duitse zijde waren doden gevallen: Steinmeier, die al in de beginfase dodelijk werd getroffen, Unteroffizier Christel Bühler van de Feldgendarmerie en de uit Bolsward afkomstige NSKK’er Fokke Mulder. De naam Windhausen staat op het herdenkingsmonument op het landgoed Vloeiweide aan de Hellegatseweg in Rijsbergen. In Breda is de Paul Windhausenweg naar hem vernoemd. Bij Koninklijk Besluit nr. 13 d.d. 11 september 1952 werd hij postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw, die twee dagen later aan de nabestaanden is uitgereikt. Ook is hem het Verzetsherdenkingskruis toegekend.
Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!