Wo2Slachtoffers.nl

Jong, de, Jan

Geboortedatum:
28 juli 1922 (Wieuwerd/Friesland, Nederland)
Overlijdensdatum:
7 juli 1943 (Wartena/Friesland, Nederland)
Begraven op:
Gemeentelijke Begraafplaats Wartena te Wartena
Vak: C. Rij: 2. Graf: 1.

Biografie

Jan de Jong woonde in Wartena. Hij was de zoon van landarbeider Klaas de Jong (10 juni 1897, Suameer, nu: Sumar - 18 oktober 1937, Wartena) en Antje Jansma (5 november 1897, Oostermeer, nu: Eastermar). Van beroep was hij IJzerwerker (scheepsbouwer)/landarbeider/zuivelarbeider. Als onderduiker werkte hij op de scheepswerf Bijlsma in Wartena. Op 7 juli 1943 werd onverwacht een razzia in het dorp gehouden. Op dat moment was Jan bezig met hooien in het weiland van boer Marten de Vries. Om aan de Duitsers te ontsnappen voer hij met een bootje het Wartenaster Wijd over. In het aan dit water grenzende rietveld wilde hij zich verbergen. De Duitsers ontdekten hem evenwel. Ter plekke werd hij gedood door een schot in het hoofd. Tijdens diezelfde razzia werd ook plaatsgenoot Marten de Vries (1*) doodgeschoten. De namen van beide slachtoffers staan op het gedenkteken voor het voormalige gemeentehuis aan de Stationswei in Grou (2*)
(1*) Marten de Vries (22 juni 1922 Wartena).
(2*) Grou was de hoofdplaats van de gemeente Idaarderadeel, die eind 1983 werd opgeheven en opging in de gemeente Boarnsterhim. Grou valt inmiddels na een nieuwe fusie onder de gemeente Leeuwarden.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- KOOISTRA, J., Een laatste saluut, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2010.
- Oorlogsbronnen / Razzia in Warten
- Jan de Jong / Oorlogsgravenstichting
- Grou, oorlogsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei