Wo2Slachtoffers.nl

Bruinsma, Marten

Geboortedatum:
25 mei 1890 (Burgwerd)
Overlijdensdatum:
11 april 1945 (Scharnegoutum)

Biografie

Woonde in Scharnegoutum (nu: gemeente Súdwest Fryslân), Nr. 140. Zoon van Harmen Bruinsma en Baukje Bijlsma. Huwde op 6 mei 1911 met Weltje Schotanus (3 april 1889 Longerhouw). Veehouder. Lid verzet. Op 8 april 1945 klonk op de geallieerde radio de codeboodschap 'De fles is leeg'. Dat was voor de Binnenlandse Strijdkrachten in Friesland het sein dat ze over 36 uur – op 10 april 1945 om middernacht – moesten beginnen met het saboteren van telefoonverbindingen en verkeers-, water- en spoorwegen. Zo was een aantal BS'ers bezig een wegversperring op te werpen. Plotseling doken Duitsers op. De mannen kozen hierop vlug het hazenpad. 's Nachts om ongeveer 01.00 uur werd de familie Bruinsma wakker door geweerschoten en geschreeuw in het Duits. Om die reden leek het Marten Bruinsma en zijn vrouw beter een schuilplaats te zoeken in de kelder. Beiden waren nauwelijks in de kelder toen op de ramen werd geslagen en de toegang tot de boerderij werd gevorderd. De veehouder riep de deur te zullen openen, maar vrijwel tegelijkertijd werd een handgranaat door de ramen gegooid. Ten gevolge van de explosie is hij vrijwel meteen gedood. Mevrouw Bruinsma, haar twee zonen Nolle Wiepke en Thomas en haar beide dochters Rinskje en Thomasje werden in nachtgewaad naar de Rijksstraatweg gebracht. Eén voor één mochten zij even later naar binnen om kleding te halen. In de gang is Nolle Wiepke doodgeschoten. Wat zich precies heeft afgespeeld zal nooit helemaal duidelijk worden, want later bleek dat huisarts Graatsma uit Sijbrandaburen ook drie gewonde Duitsers moest verzorgen. De namen van vader en zoon Bruinsma staan op het herdenkingsmonument op de Bijzondere Begraafplaats in Scharnegoutum. Op de grafsteen van senior staan de voornamen Marten Harmens. In geboorteakte 148/1890 gemeente Wonseradeel is alleen sprake van Marten.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!