Wo2Slachtoffers.nl

Groningen, van, Eduard Popko

Geboortedatum:
26 maart 1921 (Deventer)
Overlijdensdatum:
3 mei 1942 (Oranienburg/Sachsenhausen (Dld.))

Biografie

Woonde in Delft. Zoon van ingenieur Frans Popko Pieter van Groningen (20 juni 1891 Medan (N.I.) en Amélie Nijpels (13 juni 1897 Maastricht). Ongehuwd. Student scheikunde Technische Hogeschool te Delft. Doopsgezind. Stamde uit een Deventer familie. Lid verzet behorend tot de Ordedienst (groep Westerveld). Volgens het Gedenkboek van Delftse studenten heeft hij waarschijnlijk in contact gestaan met de verzetsbeweging in Delft, die onder leiding stond van Professor Mekel (1*) en Professor Schoemaker. (2*) Het gedenkboek acht het zelfs mogelijk dat hij er deel van heeft uitgemaakt. In Amersfoort is hij door de krijgsraad van de Duitse luchtmacht in april 1942 met de beide hoogleraren ter dood veroordeeld. Zij werden samen met 68 lotgenoten op 3 mei 1942 in het concentratiekamp Sachsenhausen geëxecuteerd. In de Aula van de TU Delft staat Van Groningens naam op de gedenkplaat van tijdens de oorlog omgekomen studenten en docenten.
(1*) Prof. dr. ir. Johannes Anthonius Alphonsus Mekel (28 december 1981 Bedum).
(2*) Prof. ir. Richard Arnold Schoemaker (5 oktober 1886 Roermond).

Van Groningen is gecremeerd in het concentratiekamp Sachsenhausen.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 2, Oorlogsgravenstichting.
Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940-1945, uitgave door den Delftschen Studenten Raad in opdracht van de Delftsche Studenten Contactgroep, Delftsche Uitgeverij Maatschappij, 1947, pag 84; In memoriam: 307 verzetslieden van den O.D., 's-Gravenhage, 1950; K.H. Vos met medewerking van C.M. Hogenstijn, mr. H.J. Nalis en H.M. van Sabben, Deventer 1940-1945. Het begin, de donkere jaren, de bevrijding, Arko Boeken, Deventer, 1985; pag. 70; Archief Jack Kooistra; Oorlogsgravenstichting; Erelijst van Gevallenen 1940-1945; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakte 455/1942 gemeente Delft).