Wo2Slachtoffers.nl

Jong, de, Dirk

Geboortedatum:
27 juli 1918 (Grouw, Idaarderadeel, daarna: Boarnsterhim, nu: gemeente Leeuwarden)
Overlijdensdatum:
11 april 1945 (Dronrijp, Menameradiel)
Begraven op:
Nederlands Ereveld Loenen te Loenen
Vak: A. Graf: 323.

Biografie

Woonde te Leeuwarden, van Loonstraat 80. Zoon van Harmen de Jong (ambtenaar rijksbelastingen) en Elisabeth Sikje de Boer. Gehuwd met Grietje van Wieren (één kind). Onderwijzer/ambtenaar vleescontroledienst. Gerereformeerd. Lid verzet behorend tot de LO-Sneek. Onder andere zorgde De Jong voor de huisvesting van onderduikers. Later werd hij pelotonscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Tijdens een bezoek aan zijn zwangere vrouw op 10 april 1945 is hij in zijn eigen woning gearresteerd. Zijn naam kwam voor op een adressenbestand en enkele legitimatiekaarten die de SD in handen was gevallen. Na zijn aanhouding werd De Jong overgebracht naar het SD-bolwerk Burmaniahuis. Als represaille voor spoorwegsabotage op het traject Leeuwarden-Franeker is hij met twaalf anderen gefusilleerd. Zijn naam staat op een gedenkteken op de executieplaats bij de brug over het Van Harinxmakanaal. Sinds 31 december 1946 staat zijn naam ook op een plaquette in de Gereformeerde Kerk in Sneek.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!