Wo2Slachtoffers.nl

Lemstra, Jacob

Geboortedatum:
21 mei 1924 (Aalsum, gemeente Oostdongeradeel)
Overlijdensdatum:
26 december 1944 (Leeuwarden)

Biografie

Woonde in Dokkum, Legeweg 27. Zoon van timmerman/aannemer Eelke Lemstra (24 december 1890 Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd – 5 augustus 1965) en Renske Krol (8 juni 1893 Bornwird, gemeente Westdongeradeel – 6 november 1980). Ongehuwd. Timmerman. Gereformeerd. Om zich aan de arbeidsinzet te onttrekken was Jacob met behulp van het verzet ondergedoken bij boer Feddema in Raard. Toen hij even naar de knecht van zijn gastheer liep die in het land aan het werk was, kreeg een juist passerende Duitse patrouille hem in het vizier. De Duitsers wilden zijn papieren inzien en riepen hem toe om halt te houden. Maar Jacob zette het op een lopen. Ook aan een nieuwe sommatie om te blijven staan gaf hij geen gehoor. Hierop werd het vuur op hem geopend. Met schotverwondingen is hij bij Feddema binnengebracht. Na een verpleging van drie weken op de boerderij mocht hij naar zijn ouders terugkeren. Omdat hij zich nog niet goed voelde, werd de huisarts geconsulteerd. Die stelde inwendige bloedingen vast. Met spoed is Jacob naar het – inmiddels niet meer bestaande – Diaconessenziekenhuis in Leeuwarden vervoerd. Daar bezweek hij op 26 december 1944 aan zijn verwondingen. Zijn naam staat op een oorlogsmonument aan het Noorderbolwerk in Dokkum.

Begraven op de Algemene Begraafplaats in Dokkum, rij 12, grafnummer 61.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005, pag. 353; Reinder H. Postma en Yvonne te Nijenhuis, De oorlog een gezicht gegeven, deel 3, Dokkum in de periode '40-'45, eigen uitgave, Oudwoude, 2014, pag. 273; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakten 608/1944 gemeente Leeuwarden en 2/1945 gemeente Dokkum); site graftombe.nl; site 4en5mei.nl.