Wo2Slachtoffers.nl

Santema, Willem

Geboortedatum:
2 maart 1902 (Scharnegoutum)
Overlijdensdatum:
9 augustus 1944 (Vught)
Begraven op:
Asputten Kamp Vught te Vught

Biografie

Woonde in Sneek, Oud Kerkhof 6. Zoon van Tsjitte Santema en Gerbrich de Roos. Gehuwd met Trijntje Atsma. Eletrotechnicus/installateur. Nederlands Hervormd. Lid verzet onder de schuilnaam Ype Brandsma en behorend tot de LO-Sneek, Raad van Verzet en het illegale Trouw. Santema is één der belangrijkste Friese verzetsstrijders geweest. Van 1939 tot 1941 was hij lid van de gemeente Wymbritseradeel. Kort na de capitulatie van de Nederlandse troepen in mei 1940 beraadslaagde hij op anti-Duitse maatregelen. Korte tijd vertrok hij vanuit Fryslân naar Amsterdam, waar hij zich opnieuw in het verzet stortte. De Sneker is één van de grondleggers van Trouw geweest. Met zes andere verzetsmensen richtte hij het overkoepelend orgaan Raad van Verzet in het Koninkrijk der Nederlanden op. Verder beijverde hij zich enorm met de uitbreiding van verzetsgroepen in ons land. Santema bemoeide zich op velerlei terrein in de ondergrondse, zoals de hulp aan gecrashte geallieerde piloten, bonnendistributie aan onderduikers, huisvesting van vervolgde joodse medeburgers en onderduikers, sabotage, verspreiding van illegale lectuur en het verzamelen van inlichtingen over Duitse activiteiten. Tijdens een bijeenkomst van Trouw-medewerkers op 22 december 1943 in de Ruysdaelstraat in Amsterdam is hij gearresteerd. Vermoedelijk is verraad in het spel geweest. Santema is overgebracht naar het huis van bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam en daar gemarteld. Vervolgens is hij afgevoerd naar Haaren. Op 5 augustus 1944 sprak het Polizeistandgericht in 's-Hertogenbosch de doodstraf over hem en nog 22 anderen uit. Allen kwamen uit de gelederen van Trouw. Bij Koninklijk Besluit d.d. 7 mei 1945 is Santema postuum het Verzetskruis toegekend, dat op 9 mei 1946 aan nabestaanden werd uitgereikt. In Sneek is de Willem Santemastraat naar hem vernoemd. Zijn naam staat vermeld op een gedenkpaneel van het Oosterkoor van de Hervormde Martinikerk in Sneek, het monument op de fusilladeplaats en de herdenkingswand in het Nationaal Monument Kamp Vught.
Santema is gecremeerd in het concentratiekamp Vught.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 36 - Amersfoort, Vught, Westerbork, Oorlogsgravenstichting.