Wo2Slachtoffers.nl

Meinsma, Ernst

Geboortedatum:
4 maart 1889 (Nes (gemeente Westdongeradeel))
Overlijdensdatum:
22 januari 1945 (Dokkum)

Biografie

Woonde in Nes (gemeente Westdongeradeel), Nr. 185. Zoon van Jan (Broers) Meinsma en Wytske (Ernstes) Tamsma. Gehuwd met Dieuwke van der Wagen (vier kinderen). Landbouwer. Gereformeerd. Lid verzet behorend tot de LO-Westdongeradeel. In zijn boerderij verborg Meinsma wapens, die afkomstig waren van droppings door de Geallieerden. In de nacht van 8 op 9 december 1944 deed de Grenzschutz uit Oostmahorn een inval in zijn boerderij, waarbij een radiotoestel werd gevonden. Meinsma moest mee voor verhoor, maar kreeg nog gelegenheid zich te verkleden. Dat deed hij echter niet. Wel verdween hij in een schuilplaats waar zich ook onderduikers bevinden. Na enig zoeken werd hij ontdekt en gearresteerd. Meinsma is overgebracht naar het SD-hoofdkwartier in Leeuwarden en daar ernstig mishandeld. Als represaille voor het doodschieten van de Duitse SD'er Jakob Maus (Büchel 31 augustus 1900) op 19 januari 1945 in De Valom en de op 24 januari 1945 in Leeuwarden aan de gevolgen van deze aanslag overleden Belgische SS-chauffeur Raoul de Keuckelaere (Gent, 15 maart 1907) is hij met negentien anderen op de Woudweg in Dokkum gefusilleerd. Meinsma nam in de voormalige gemeente Westdongeradeel een voorname plaats in op politiek, staatkundig en kerkelijk terrein. Onder anderen was hij gemeenteraadslid van de Anti Revolutionaire Partij (ARP), die later is overgegaan in het CDA, Zijn naam staat op een gedenkteken op de executieplaats en de monumenten aan de Noorderdwinger in Dokkum en in het plantsoen voor het voormalige gemeentehuis van Westdongeradeel te Ternaard. Een verbindingsweg tussen Nes en Moddergat is naar hem vernoemd.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!