Wo2Slachtoffers.nl

Huizenga, Hendrik

Geboortedatum:
26 november 1909 (IJlst)
Overlijdensdatum:
6 april 1945 (Nijemirdum)

Biografie

Woonde in IJlst. Zoon van Tjalling Huizenga (visser) en Catharina Wallinga. Visser. Geen kerk. Lid verzet onder de schuilnaam Taeke en behorend tot de LO-IJlst en de Binnenlandse Strijdkrachten. Op 5 april 1945 is Huizenga samen met Jurjen Hoomans (5 april 1913 Eppinghoven, Duitsland) aangehouden. Ze werden ervan beticht dat ze wapens voor de KP hadden vervoerd. Volgens Het Grote Gebod was er sprake van verraad. Pieter Wijbenga spreekt niet van verraad. Huizenga en Hoomans zijn op een afgelegen plek, bij de IJsselmeerdijk op de Zandvoorderhoek tussen Sondel en Nijemirdum, samen met Gerrit Vlietstra (2 januari 1922 Drachten), Herre Winia (4 november 1910 Amsterdam) en Durk Dijkstra (26 april 1915 Terzool) in het geheim doodgeschoten. Volgens Wijbenga betrof het een wraakneming van commandant Ströbel: ‘De SD was razend. Ondanks alle inspanningen was het niet gelukt meer dan een handvol wapens te vinden, terwijl uit verhoren gebleken was dat er een flinke hoeveelheid voorhanden was. En dat terwijl de geallieerden steeds dichterbij kwamen en hier straks hulp zouden krijgen van een grimmige NBS, die gesteund werd door een woedende burgerij. Het enige dat Ströbel nog overbleef was wraak op die mannen die hij ten slotte in handen had gekregen’ (p. 270, deel III). Op de fusilladeplerk bevindt zich een gedenkteken geplaatst dat zijn naam vermeldt. In het voormalige stadhuis van IJlst werd in het trappenhuis een gedenkraam voor oorlogsslachtoffers aangebracht waarop ook de naam van Huizenga voorkomt. In IJlst is de Hendrik Huizengastraat naar hem vernoemd. Op zijn graf staat de toorts van Stichting Friesland 1940-1945. Zijn stoffelijk overschot is pas op 18 oktober 1946 geborgen, nadat een Duitser, die deel van het executiepeloton had uitgemaakt, de plek aanwees waar hij oorspronkelijk was begraven. Herbegraven in IJlst, Gemeentelijke Begraafplaats, rij 31, nr. 537.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Het Grote Gebod; LO/LKP, Bezettingstijd in Friesland, deel III citaat op pag. 270