Wo2Slachtoffers.nl

Veer, van der, Tamme

Geboortedatum:
4 oktober 1918 (Akkerwoude, gemeente Dantumadeel)
Overlijdensdatum:
9 maart 1945 (Buitenpost)

Biografie

Woonde in Buitenpost, Nr. 377a-2 (Parklaan). Zoon van Tjibbe Hendriks van der Veer (1 oktober 1878 Eestrum - nu: Jistrum - , gemeente Tietjerksteradeel – 25 november 1940 Murmerwoude, gemeente Dantumadeel) en Trijntje Oegema (9 maart 1879 Dantumawoude, gemeente Dantumadeel – 29 december 1955 gemeente Kollumerland c.a.). Huwde met Jantje Leistra (24 augustus 1920 - 5 december 2010). Ambtenaar Brandstoffencommissie. Gereformeerd. Lid verzet. Van der Veer woonde boven het arbeidsbureau, waarvan de NSB'er Tjibbe Tolsma (1*) de leiding had. In de avonduren ging Van der Veer met behulp van een nagemaakte sleutel vaak naar binnen, opende de bureauladen van de leider en bekeek de documenten die zich daarin bevonden. Hij waarschuwde mannen die het gevaar liepen om voor de bezetter te moeten werken of die om de een of andere reden dreigden te worden gearresteerd. Andere belangrijke berichten werden door zijn echtgenote, die eveneens deel uit maakte van het verzet, naar vertrouwde adressen gebracht. Het illegale werk van Van der Veer is nooit uitgelekt. Toch werd hij op verdenking van andere illegale arbeid gearresteerd. Tijdens de verhoren door de SD in Leeuwarden is hij zwaar mishandeld. Psychisch en fysiek was de toch al niet bijster sterke man door het geweld dat op hem werd toegepast een menselijk wrak geworden. Zonder bewijzen werd hij huiswaarts gezonden. Zijn zwakke gezondheid was door de mishandelingen zodanig aangetast dat hij mede ten gevolge van hartzwakte enkele weken later overleed. De Stichting Friesland bekostigde de studie van zijn kinderen Akky (2*) en Tjibbe.
(1*) Tolsma (31 maart 1893 Dronrijp, nu: Dronryp).
(2*) Later bekend geworden als schrijfster van Friestalige romans en kinderboeken. Akky Kuiper-van der Veer (28 juli 1943) ontving in 1986 de Simke Kloostermanpriis en in 1974 en 1977 de Rely Jorritsmapriis. In Friesland zijn dit belangrijke literaire prijzen.

Begraven op de Algemene Begraafplaats in Murmerwoude, nu Damwoude, vak E, rij 5, grafnummer 40.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005, pag. 317; Jasper Keizer, … en verpletterd wordt het juk. Achtkarspelen tijdens de jaren 1940-'45, Drukkerij Spa, Buitenpost, 1980, pag. 78-79; Jasper Keizer, Buitenpost 1940-1945, deel 22, De Binnenste Buiten Post, jaargang 13, nummer 2, februari 2012, pag. 13, site binnenbuitenpost.nl; Bauke Boersma, Opgroeien zonder vader. Akky en Tjibbe van der Veer, kinderen van een verzetsman, in: 65 jaar Stichting Friesland 1940-1945. Een verleden met toekomst, Stichting Friesland 1940-1945, Leeuwarden, 5 mei 2011, pag. 31-35; Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl/site Alle Friezen (waaronder overlijdensakte 43/1945 gemeente Achtkarspelen); overlijdensadvertentie, site mensenlinq.nl; site graftombe.nl; Akky van der Veer, Wikipedy