Wo2Slachtoffers.nl

Boonstra, Uilke

Geboortedatum:
9 juni 1899 (Huizum (indertijd gemeente Leeuwarderadeel))
Overlijdensdatum:
18 augustus 1944 (Vught)
Begraven op:
Asputten Kamp Vught te Vught

Biografie

Woonde in Joure/Westermeer, Eb-straat 2. Zoon van sigarenmaker Sijtze Boonstra (2 maart 1869 Dokkum - 15 juli 1919 Huizum) en Anskje IJlst (dienstbode, 13 oktober 1871 Leeuwarden - 5 april 1924, Huizum). Huwde met Anna Klijnsma, (1 maart 1904 - 28 december 1933). Uit deze verbintenis zijn twee kinderen geboren, Johanna en Sijtse. Bouwkundig opzichter/makelaar. Gereformeerd. Lid verzet behorend tot KP, NSF en LO. Schrijver-journalist Pieter Wijbenga noemt hem in het eerste boek van zijn driedelige serie over de bezetting in Friesland 'bedachtzaam, zwijgzaam, totdat de sfeer zijn tong losmaakte, wijs en bescheiden.' Hij hield zich bezig met de opvang van joden. Plaatsgenoot Sjoerd Wiersma, met wie hij intensief samenwerkte, had hem daarvoor aangezocht. Om in de behoefte aan bonkaarten te voorzien zette Boonstra een knokploeg op, die op 10 september 1943 een geslaagde overval op het distributiekantoor van Sint Jansklooster pleegde. Samen met Wiersma werd hij opgenomen in de provinciale top van de LO-LKP, die op dat moment zes leden telde. Hij werd twee maal gearresteerd. De eerste keer kwam hij weer vrij, doordat een rijke medegevangene in de Scheveningse gevangenis (Oranjehotel), die zich had vrijgekocht, bedong dat ook Boonstra zou worden vrijgelaten. Vrij kort daarna 1 februari 1944 werd hij bij het verlaten van het NS-station in Heerenveen wederom opgepakt. Hij was met Wiersma met de trein naar Amsterdam geweest, waar een bespreking had plaatsgevonden over het organiseren van een vluchtroute via Delfzijl voor gecrasht geallieerd vliegtuigpersoneel. Boonstra was bij de trein opgewacht door ene D. Zijlstra uit Joure, die voorgaf hem dringend te moeten spreken, maar die in werkelijkheid met de SD samenwerkte en na de oorlog voor onder meer dit feit tot zes jaar en 40.000 boete werd veroordeeld. Wiersma, die al bange voorgevoelens over naderend onheil had, wist de dans te ontspringen. Er is nog gepoogd Boonstra tijdens de overbrenging naar Vught te bevrijden. Daarvan moest vanwege de strenge bewaking worden afgezien. Boonstra is op 18 augustus 1944 gefusilleerd samen met dertien andere gevangenen uit het Noorden, voor het grootste deel Friezen. Zijn naam staat op het op 3 mei 1952 onthulde monument op de torenmuur van de Nederlands Hervormde Kerk in de Midstraat te Joure. Die plaats kent sinds 4 mei 1946 de Uilke Boonstralaan. Zijn naam wordt vermeldt op het gedenkteken op de fusilladeplaats en de herdenkingswand in het Nationaal Monument Kamp Vught. Zie ook Berghuijs, Adriaan.

Boonstra is gecremeerd in het concentratiekamp Vught.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 36 - Amersfoort, Vught, Westerbork, Oorlogsgravenstichting.
P. Wijbenga, Bezettingstijd in Friesland; site Nationaal Monument Kamp Vught; Brug, Hun naam leeft voort...!; J. Kooistra, Een Laatste Saluut; site 4en5mei.nl (monument Nederlands Hervormde Kerk te Joure: site Alle Friezen.