Wo2Slachtoffers.nl

Looijenga, Theunis

Geboortedatum:
13 augustus 1916 (Marrum)
Overlijdensdatum:
19 januari 1944 (Nijkerk, gemeente Ferwerderadeel)

Biografie

Woonde in Nijkerk, Jepmaloane (1*). Oudste zoon van landarbeider Pieter Looijenga (17 augustus 1886 Marrum - 18 juli 1966 Marrum) en Hiltje Terpstra (19 mei 1888 Westernijkerk, gemeente Ferwerderadeel – 14 februari 1976). Ongehuwd. Landarbeider. Theunis Looijenga was net, als zijn jongere broer Johannes, dienstplichtig militair geweest. Laat op de avond van 19 januari 1944 deden de Duitsers een inval in de woning van het gezin Looijenga, dat al op bed lag. Theunis en Johannes moesten naar beneden komen. Tijdens de ondervraging ontkenden beiden dat zij militair waren geweest. Alleen Theunis Looijenga moest mee. Zijn broer werd ongemoeid gelaten. Zodra hij buiten kwam, ondernam hij een vluchtpoging, maar hij werd vrijwel direct voor de ogen van zijn ouders door een schot in de borst dodelijk getroffen. Duitse soldaten bleken het huis te hebben omsingeld. De naam van Theunis Looijenga staat op het verzets- en oorlogsmonument 'As 't nedich is' (2*) op het Vrijhof in Ferwert.
(1*) Het huis waar hij dichtbij de zeedijk met zijn ouders woonde, was destijds een dubbele arbeiderswoning. Het kreeg later huisnummer 5 en valt onder Marrum. In de sterfakte wordt als plaats van overlijden en als woonplaats van Theunis Looijenga en zijn ouders Nijkerk vermeld.
(2*) Nederlands: 'Als het nodig is.'

Op 22 januari 1944 begraven op de Nederlands Hervormde Begraafplaats te Marrum.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Site marrumonline.nl; Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005; pag. 354; Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl/Tresoar (waaronder overlijdensakte 9/1944 gemeente Ferwerderadeel); site graftombe.nl