Wo2Slachtoffers.nl

Beverwijk, Roelof

Geboortedatum:
25 november 1888 (Steenwijk)
Overlijdensdatum:
30 januari 1945 (Utrecht)

Biografie

Woonde in Soest, Soesterbergsestraat 50. Zoon van lettergieter Jan Beverwijk (23 december 1865 Zutphen – 24 maart 1942 Amsterdam) en Tjimkje Vermeer (16 december 1862 Nijehaske, gemeente Haskerland – 10 juli 1934 Amsterdam). Huwde op 5 maart 1914 in Amsterdam met Mathilda Maria Wilhelmina Weiland (3 mei 1889 Amsterdam – 24 augustus 1965 Amsterdam). Dit huwelijk is op 15 augustus 1938 in Amsterdam door echtscheiding ontbonden (1*). Huisschilder/stuurman koopvaardij. Lid verzet onder de schuilnamen Bob en Karel de Groot. Hij behoorde tot de Raad van Verzet, het Nationaal Steunfonds en de Binnenlandse Strijdkrachten. Beverwijk was volgens Bloemhof de rechterhand van BS-compagniecommandant Rinus van der Spaa, rondom wie in 1943 een RVV-groepje was ontstaan. De groep, die zich in september 1944 bij de BS aansloot, bracht joden onder, pleegde overvallen op distributiekantoren voor bonkaarten en ontplooide sabotage-activiteiten, zoals het onklaar maken van locomotieven met kneedbommen. Toen Beverwijk tegen de regels in even zijn woning bezocht, is hij op 15 januari 1945 na verraad thuis opgepakt. 'Ondanks een scherp verhoor en mishandelingen liet hij niets los', schrijft Bloemhof. Als represaille voor de sabotage aan een door de Duitsers aangelegde tank/pantserversperring in de omgeving van Lunet 2 in Utrecht is hij samen met vier anderen (2*) gefusilleerd aan de Koningsweg. Postuum werd Beverwijk het Verzetsherdenkingskruis toegekend.
(1*) Zijn ex-echtgenote is op 24 juli 1941 hertrouwd met zijn broer Cornelis Rudolph Beverwijk (3 mei 1889 Amsterdam – 10 november 1974 Amsterdam).
(2*) Johannes Alta (18 februari 1916 Utrecht);
Jacob Nienhuis (29 juni 1906 Delft);
Hendrikus Jacobus Ernst Dopheide (5 november 1921
Soerabaja, Nederlands-Indië)
en Johannes van der Slikke (10 november 1924 Kollumerland
en Nieuw Kruisland).

Begraven op het Nederlands Erehof op Begraafplaats Rusthof in Amersfoort,, vak 12, rij F, grafnummer 64.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Joop (J.L.). Bloemhof, Amersfoort '40-'45, tweede editie bewerkt door drs. Joost van der Spek, Bekking & Blitz Uitgevers b.v., Amersfoort, 2005; archief Jack Kooistra; A.M. Overwater, De gevallenen in de forten van Utrecht 1942-1945, eigen uitgave, Barendrecht, 1997; Comité Verzetsherdenkingskruis/C.C van den Heuvel, W.J.C. Tensen (samenstellers), Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen Register Dragers Verzetsherdenkingskruis, Samson Uitgeverij, 1985; Dirk de Groot Nieuwe Hollandse Waterlinie. Lunetten op de Houtense Vlakte (naslagwerk), site kennisloket.waterliniekennis.nl; Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakten 2655/1945 gemeente Utrecht en 387/1945 gemeente Soest); genealogieonline.nl (genealogie Koekoek-Beverwijk).