Wo2Slachtoffers.nl

Jong, de, Hendrik Jan

Geboortedatum:
17 februari 1904 (Leeuwarden)
Overlijdensdatum:
11 april 1945 (Dronrijp)

Biografie

Woonde in Leeuwarden, Sint Jacobsstraat 7. Zoon van Bauke de Jong en Trijntje Zijlstra. Huwde met Trijntje Sloot (23 oktober 1905 - 19 juli 1992). Het echtpaar had drie kinderen: Bouke, Johannes en Dirk Jan. Meubelmaker in de gevangenis/hulpbewaarder. Gereformeerd. Lid verzet, belast met huisvesting KP-Leeuwarden. Van 6 op 7 april 1945 overnachtte politiebeambte Toon Allerliesten, leider van een sabotagegroep, bij De Jong. Hij had een aktetas met de legitimatiebewijzen van de ruim 300 Leeuwarder BS'ers bij zich. Die zouden worden rondgebracht door de 'actieve tien', een sabotagegroep die voor gevaarlijke karweitjes werd ingeschakeld. In de vroege ochtend van 7 april deden SD'ers een inval in het pand. Allerliesten wist te ontsnappen door van twee hoog naar beneden te springen, maar de tas met het brisante materiaal viel in Duitse handen en Allerliestens gastheer werd gearresteerd. De Jong is met twaalf anderen bij de brug over het Van Harinxmakanaal in Dronrijp gefusilleerd als vergelding voor sabotage aan de spoorlijn tussen Leeuwarden en Harlingen. Zijn naam staat op het monument op de executieplaats. Op zijn graf staat de toorts van de Stichting Friesland 1940-1945.


Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!