Wo2Slachtoffers.nl

Galama, Johannes IJsbrands

Geboortedatum:
24 februari 1885 (Blauwhuis/Sensmeer)
Overlijdensdatum:
20 juni 1942 (Dachau (Duitsland))

Biografie

Woonde in 's-Heerenberg. Zoon van IJsbrand Galama (31 oktober 1847 Tjerkwerd - 15 april 1886 Tjerkwerd) en Aaltje van der Wei (8 juni 1852 Friens - 25 juli 1885 Tjerkwerd). Rooms-Katholiek. Galama werd in maart 1910 tot priester gewijd. Hij was assistent in Zevenaar en Soest, waar hij in 1914 kapelaan werd. In Dalfsen en de H. Pancratius-parochie in 's Heerenberg was hij als pastoor werkzaam. Samen met zijn kapelaans Marinus Adrianus van Rooijen (21-10-1897 Houten) en Regnerus Hendericus Franciscus Hegge waarschuwde hij tegen de leer van de NSB. Alle drie werden door de Duitsers gearresteerd. De beschuldiging tegen hen luidde: ,,Haben deutschfeindlichen Brief verbreitet und das Volk deutschfeindlich beeinflüszt.'' Galama is in het Duitse concentratiekamp Dachau na vele mishandelingen gestorven. Volgens het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland is hij in een gaskamer van het leven beroofd. W.A. Brug meldt in 'Hun naam leeft voort ...!' dat hij waarschijnlijk door vergassing in een rijdende autobus is overleden. Van Rooijen kwam op 16 juni 1942 in Dachau om het leven. Voor de beide 'Martelaren van 's-Heerenberg' bevindt zich in de kerk van Kilder een gedachtenisraam. Op oorlogsmonument de Goede Herder in 's-Heerenberg staan hun portretten. De Pastoor Galamaschool (basisonderwijs) in deze plaats is naar hem vernoemd. Hegge werd medio april 1945 in het kamp Bergen-Belsen bevrijd. In geboorteakte 68/1885 van de gemeente Wonseradeel staat Galama's voornaam vermeld als Jan. Zijn lichaam is gecremeerd in Dachau.


Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 35 - Dachau, Rossenbürg, Natzweiler, Oorlogsgravenstichting.
Overlijdensakte 117 d.d. 26 september 1947 gemeente Bergh. Oorlogsgravenstichting..