Wo2Slachtoffers.nl

Boer, de, Jan

Geboortedatum:
15 augustus 1905 (Koudum, gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde)
Overlijdensdatum:
16 april 1945 (Sneek)

Biografie

Woonde in IJlst, Popmawal 13. Zoon van binnenschipper Ype de Boer (24 maart 1865 Koudum – 22 februari 1946 Welsrijp, gemeente Hennaarderadeel) en Trijntje Dijkstra (12 juni 1872 Kimswerd, gemeente Wonseradeel – 27 september 1943 Koudum) . Gehuwd op 28 mei 1931 met Lamkje Nijdam (24 oktober 1910 IJlst – 20 maart 1981). Schipper (ten tijde van huwelijkssluiting)/Houtbewerker. Op 14 april 1945 is De Boer om ongeveer half acht 's avonds onder Nijland door een landwachter in zijn rug geschoten. Een groepje landwachters was op de Wolsumerweg bezig met het vorderen van fietsen van passerende wielrijders. De Boer werd gesommeerd te stoppen. Het bevel is mogelijk genegeerd, maar het kan ook zijn dat hij de sommatie niet heeft gehoord. Hij werd van zijn fiets geschoten en kwam in de bermsloot terecht. Zwaar gewond is hij in eerste instantie in het noodziekenhuisje in Nijland door de plaatselijke huisarts Hoogwater behandeld. Daarna werd hij voor verdere verpleging overgebracht naar het Sint Antonius ziekenhuis in Sneek, waar hij twee dagen later aan het opgelopen letsel bezweek.

Begraven op de Algemene Begraafplaats in IJlst, klasse 1, rij 3, grafnummer 65.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005, pag. 397-398; site wiewaswie.nl/site Alle Friezen/Tresoar (waaronder overlijdensakte 172/1945 gemeente Sneek en 13/1945 gemeente IJlst); site graftombe.nl; Ype en Trijntje de Boer, binnenschipper, Stichting Histoarysk Koudum, site historisch.koudum.nl.