Wo2Slachtoffers.nl

Wijma, Freerk

Geboortedatum:
24 september 1907 (Opende)
Overlijdensdatum:
4 mei 1943 (Suameer (nu: Sumar))

Biografie

Woonde in Suameer, Greate Buorren 42. Zoon van Klaas Wijma (landbouwer) en Antje van der Veen. Huwde met Albertje Hoekstra (30 november 1907 Garijp - 7 juni 1970 Garijp). Het echtpaar had vijf kinderen. Veehouder. Gereformeerd. Lid verzet. Wijma streed in de meidagen van 1940 als soldaat bij de Grebbeberg. Mede wat hij daar meemaakte veranderde hem in een felle anti-Duitser. Freerk, die geen onrecht kon verdragen, weigerde op 4 mei 1943 met de Duitsers mee te gaan voor een verhoor naar aanleiding van zijn houding tijdens de toenmalige april/meistaking. Op het moment dat aanstalte werd gemaakt hem te arresteren luidde zijn antwoord: 'Leaver dea as meigean'. (Liever dood dan meegaan). Prompt is hij door een Duitse militair op zijn eigen erf doodgeschoten. Kort voor dit fatale incident had zich het volgende voorgedaan. Wijma wilde geen melk aanleveren bij een zuivelfabriek en had zijn medewerker Hendrik Kloosterman opdracht gegeven dit naar elders te vervoeren. Onderweg werd Kloosterman, die een bus met melk op zijn fiets vervoerde, door een Duitse patrouille aangehouden. Op hun vraag waar de melk vandaan kwam, zei Kloosterman dat deze afkomstig was van boer Wijma. Daarna richtte het verdere onderzoek zich op de boer. In 1996 is vlakbij een voormalig weiland van Wijma een monument voor hem opgericht in de vorm van een melkbus. Dit gedenkteken is geadopteerd door de plaatselijke openbare en christelijke scholen van Sumar.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 43, Oorlogsgravenstichting.