Wo2Slachtoffers.nl

Visser, Harmen

Geboortedatum:
23 oktober 1906 (Lemmer, Nederland)
Overlijdensdatum:
10 mei 1940 (Venebrugge, Nederland)

Biografie

Woonde in Venebrugge. Zoon van timmerman-aannemer/commandant vrijwillige brandweer Hillebrand (Hendriks) Visser (3 augustus 1869 Lemmer – 16 februari 1945 Lemmer) en Martje van der Gaast (6 augustus 1868 Eesterga – 21 september 1949 Lemmer) (1*). Huwde op 12 maart 1931 met Pietertje – Pytsje – de Vries (6 juni 1906 Lemmer - 5 september 1999 Leeuwarden). Het echtpaar had drie kinderen: Hillebrand, Abe en Martsen). Winkelchef (ten tijde sluiten huwelijk)/grenscommies. Gereformeerd. Bij de Duitse inval op 10 mei kwamen de grenspost Venebrugge en de commiezenwoning zwaar onder vuur te liggen. De Duitsers dachten dat het huis werd verdedigd, doordat er een stapel zandzakken achter een raam lag. Vissers echtgenote pakte het dochtertje vlug uit haar ledikantje en holde door de gang en de aangebouwde schuur naar buiten, waar zij zich aan de westkant van het huis – de Nederlandse zijde – in het natte gras liet vallen, het kind met haar lichaam beschermend. In paniek renden de beide zoons door de kamer.Doordat kogels de spanjolet hadden vernield, konden ze uit het raam van de slaapkamer van hun ouders springen. 'Dit betekende hun redding', schrijft Coen Cornelisse in het boek Storm uit het noorden, 'want als het raam gesloten was geweest, zouden ze teruggelopen zijn door de kamer, rechtstreeks het vuur tegemoet, want luttele seconden later werd het vertrek letterlijk doorzeefd! De afgevuurde granaat vloog dwars door de kinderkamer, vernielde de trap, doorboorde de muren van de kelder, ging dwars door de slaapkamer, daarbij een kast en het ledikantje van het dochtertje vernielend, om vervolgens door de buitenmuur te slaan waarna hij op het gras bleef liggen!' Mevrouw Visser trof haar echtgenoot halverwege de gang badend in het bloed aan. Hij werd door twee mitrailleurkogels in het hoofd getroffen. Visser moet op slag dood zijn geweest. Hij is één van de eerste oorlogsslachtoffers in de periode 1940-1945, mogelijk zelfs de eerste. De overlijdensakte van de gemeente Ambt Hardenberg vermeldt als tijdstip van overlijden vijf uur 's ochtends. Het detachement dat in Venebrugge was gelegerd zag zich tegenover zo'n overmacht gesteld dat het zich spoedig overgaf.
1*) In de geboorteakte wordt als geboortedatum 1 augustus 1868 vermeld. Op grond van de overlevering en de gegevens op de grafsteen gaat de opsteller van een familiesite er vanuit dat de ambtenaar van de burgerlijke stand indertijd een fout heeft gemaakt en dat de geboortedatum niet 1, maar 6 augustus 1868 is geweest.

Begraven op de Algemene Begraafplaats in Lemmer, rij 4, grafnummer 25.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
C.B Cornelissen, Storm uit het noorden: mobilisatie en Duitse inval in Twente 1939-1940, Twents-Gelderse uitgeverij Witkam, 1945, fragment uit het boek op site genealogieonline.nl (genealogie Visser Lemmer, nazaten verwanten van Harmen Roelofs Visser en Trijntje Hylkes Blokmaker); Archief Jack Kooistra; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakte 83/1940 gemeente Ambt Hardenberg).