Wo2Slachtoffers.nl

Sangers, Jan

Geboortedatum:
21 februari 1911 (Hommerts)
Overlijdensdatum:
5 oktober 1944 (Martenshoek (Gr.))

Biografie

Woonde in Hoogezand, Eiklaan 4. Zoon van schoenmaker Jan Sangers (31 juli 1880 Oosterend, gemeente Hennaarderadeel - en Joltje Kalsbeek. Huwde op 1 juni 1939 in Dokkum met Tjitske Penninga (11 mei 1914 Opsterland - 7 maart 1978 Groningen). Het echtpaar had twee kinderen. Vertegenwoordiger. Gereformeerd. Lid verzet behorend tot de LO-Hoogezand-Sappemeer. Volgens zijn kaart in het Groningse verzetsarchief hield hij zich bezig met het verspreiden van illegale lectuur, voorzag hij onderduikers van geld, distributiebescheiden en valse papieren, herbergde hij KP’ers en verzorgde hij spoorweggezinnen. Waarschijnlijk tengevolge van verraad door een NSB'er is Sangers gearresteerd. Kort na zijn aanhouding is hij samen met Meint Veninga (3 januari 1897 Kalkwijk) en Jan Huitzing (13 juni 1920 Hoogezand) door onder anderen Siert Bruins gefusilleerd bij een kleuterschool. Overlijdensakte 127/1944 gemeente Hoogezand. De Eiklaan waar hij destijds woonachtig was, ontving later zijn naam: Jan Sangerslaan.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Overlijdensakte 127/1944 gemeente Hoogezand