Wo2Slachtoffers.nl

Gerstner, Justin

Geboortedatum:
5 februari 1921 (Ebelsbach (Beieren, Duitsland))
Overlijdensdatum:
31 oktober 1944 (Eemswoude/Wolsum)

Biografie

Woonde in Enschede, Soendastraat 11. Zoon van Salomon Gerstner, (17 april 1881 - 30 december 1938) en Frieda Sündermann (12 juni 1882 - 26 mei 1936). Ongehuwd. Kantoorbediende. Nederlands-Israëlitisch. In 1934 vluchtte Justin (Yaakov) Gerstner uit nazi-Duitsland naar Enschede, waar een oom woonde. Voordat hij in de oorlog bij Bauke Buwalda en Sijke Baarda in Eemswoude onderdook, zou hij eerst nog naar Amsterdam zijn verhuisd. Tijdens een razzia rende Gerstner, die de schuilnaam Lytse Douwe (Kleine Douwe) had, het land in en verborg zich onder een ‘barte’ (planken) bij een aanlegsteiger. Toen de Duitsers vertrokken, kwam hij te vlug uit zijn schuilplaats tevoorschijn. De Duitsers hadden de gewoonte dat een van de soldaten een eind achter de anderen aan liep. Hij werd gearresteerd, verhoord, mishandeld en vervolgens om 10.30 uur in een weiland doodgeschoten. Aangenomen wordt dat Gerstner weigerde te verklaren wat zijn onderduikadres was. Verder had hij nog een broer Alfred, die in Zweden woonde, terwijl zijn enige zuster in Berlijn woonachtig was. Op last van de toenmalige burgemeester van de gemeente Wymbritseradeel is hij eerst begraven op de Hervormde Begraafplaats in Wolsum. Later vond de herbegrafenis plaats in Sneek op de Nederlands-Israëlitische Begraafplaats. Sinds 4 mei 2014 staat zijn naam vermeld op een gedenkteken op het kerkhof van Tjerkwerd.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!