Wo2Slachtoffers.nl

Hoekstra, ds., Sijbe,

Geboortedatum:
14 augustus 1908 (Burum, gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland)
Overlijdensdatum:
10 april 1945 (Bakkeveen)

Biografie

Woonde in Midwolda (Groningen), D 87. Zoon van predikant Jan Hoekstra (14 mei 1874 Sloten, Friesland) en Durkje Boersma (20 januari 1880 Oudega, gemeente Hemelumer Oldeferd). Gehuwd met Sijtske Oosterhoff. Zij hertrouwde later en vestigde zich in Rotterdam, De Quackstraat 67b. Predikant. Nederlands Hervormd. Lid verzet behorend tot NSF, OD en BS. Zijn verzetskaart vermeldt ook nog LO. Op 21 maart 1945 is Hoekstra in zijn woning gearresteerd en via Winschoten overgebracht naar het Huis van Bewaring in Groningen. Met negen anderen is hij door Pieter Schaap (18 juni 1902 Zandvoort - terechtgesteld 29 juni 1949 Groningen) gefusilleerd aan de bosrand bij de Nije Drintsewei bij Bakkeveen. Op de fusilladeplaats staat zijn naam op het herdenkingsmonument. Het gedenkraam een gebrandschilderd glas-in-loodraam in de Nederlands Hervormde Kerk in Ternaard en een muurschildering van het christelijk gymnasium in Leeuwarden vermelden zijn naam eveneens. In Midwolda is de Dominee Hoekstrastraat naar hem vernoemd. Zie verder Werkman, Hendrik Nicolaas.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Overlijdensakte 48/1945 gemeente Midwolda; OVCG; Brug, Hun naam leeft voort...!