Wo2Slachtoffers.nl

Grootheest, van, Gerard Catharinus

Geboortedatum:
12 oktober 1918 (Utrecht)
Overlijdensdatum:
11 mei 1942 (Oranienburg/Sachsenhausen (Dld.))

Biografie

Woonde in Amersfoort, Vondellaan 21. Zoon van Rijk van Grootheest (11 oktober 1889 Amersfoort 26 juli 1962 Amersfoort) en Anna Everdina Hendrika Schimmel (11 oktober 1890 - Zwolle 26 april 1966 Amersfoort). Ongehuwd. Student tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht(1*). Lid verzet behorend tot de Ordedienst (OD). Gerard en zijn jongere broer gingen naar school in Soerabaja (N.I.), waar zijn ouders destijds woonden. Vlak voor het uitbreken van de oorlog kwam hij naar Nederland om te studeren. Hij ging bij zijn oom Jan Wijk (2*) en tante Klaasje Wijk-Schimmel, een zus van zijn moeder, wonen. De Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort noemt hem een 'flamboyante' student. De site van de stichting, die zich baseert op het Dodenboek van het Oranjehotel, vermeldt over hem dat hij de 'leider van de Chemische Dienst in Amersfoort' was, de illegale berichtgeving aan Engeland steunde en illegale bladen verspreidde. Hij is op 23 september 1941 wegens wapenbezit en spionage gearresteerd. Tot 30 maart 1942 zat hij in het Oranjehotel in cel 461. Op 22 april 1942 legde een Feldgericht hem en 23 lotgenoten in het proces-Zomer in Maastricht de doodstraf op. In die stad mochten zijn neef Jan Wijk en diens vrouw twee dagen later nog vijftien minuten onder toezicht met hem spreken. De veroordeelden, die vrijwel allemaal deel uit maakten van de Ordedienst, werden overgebracht naar Oranienburg( Dld.), waar zij op 11 mei 1942 in concentratiekamp Sachsenhausen zijn gefusilleerd. Bij raadsbesluit 489 d.d. 28 september 1976 van de gemeente Amersfoort is het Van Grootheestpad naar hem vernoemd. Om hem te herdenken is voorts voor het pand Vondellaan 21 een herdenkingssteen geplaatst. Bovendien staat zijn naam op het verzetsmonument op een pleintje aan de Patersbaan in Maastricht, waar de OD'ers in het tot gevangenis verbouwde Franciscaner klooster terechtstonden.
(1*) De Erelijst van Gevallenen spreekt van een studie Indologie.
(2*) Directeur Levensverzekeringen Maatschappij 'Ons Belang' en spaarbank 'Onderlinge Voorzorg'.

Van Grootheest is gecremeerd in het concentratiekamp Sachsenhausen.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 2, Oorlogsgravenstichting.
Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort; W.A. Brug, Hun naam leeft voort...! Oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen, Repro Holland BV, Alphen aan den Rijn, 1989; A.M. Overwater, De gevallenen in de forten van Utrecht 1942-1945, eigen uitgave, Barendrecht, 1997; Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst in afwikkeling, In memoriam: 307 verzetslieden van den O.D., 's-Gravenhage, 1950; site nationaalarchief.nl (Dodenboek Oranjehotel); Joost van der Spek, Straatnamen als gedenktekens, in: Om niet te vergeten. De Tweede Wereldoorlog herdacht in Amersfoort, 2e verbeterde druk, Amersfoort, juni 2000 (site docplayer, nl/7381809); Archief Jack Kooistra; Oorlogsgravenstichting; Erelijst van Gevallenen 1940-1945; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakte 306/1951 gemeente Amersfoort); site maastrichtsegevelstenen.nl.