Wo2Slachtoffers.nl

Minnema, Hendrik

Geboortedatum:
4 mei 1901 (Rinsumageest (nu: Rinsumageast))
Overlijdensdatum:
12 november 1940 (Leeuwarden)

Biografie

Woonde in Leeuwarden, Achter Tulpenburg. Zoon van arbeider Haan Minnema (30 april 1862 Akkerwoude – 9 april 1910 Rinsumageest) en arbeidster Tjitske van der Werf (22 oktober 1865 Murmerwoude – 10 oktober 1934 Rinsumageest). Gehuwd met Sjoukje van der Hoek (28 februari 1914 Aalsum, gemeente Oostdongeradeel). Het echtpaar had twee kinderen. Grondwerker/arbeider. Nederlands Hervormd. Minnema fietste op 12 november 1940 rond half acht 's morgens met vijf anderen naar het werk op de Leeuwarder vliegbasis. Vrijwel gelijktijdig naderden enkele bussen met andere arbeiders. Hendrik en zijn collega's hoopten dat ze de mannen in de bussen voor konden blijven bij de controle van hun persoons- en toegangsbewijzen. Ze lieten de papieren nogal vluchtig zien, hetgeen de Duitse wachtpost niet accepteerde. Hij riep: 'Halt!', maar de vijf fietsten door. Die dag stormde het nogal en de tegen de wind in fietsende mannen hebben het bevel waarschijnlijk niet gehoord. Omdat geen gehoor werd gegeven aan de sommatie schoot de schildwacht. Minnema werd in het hart geraakt, reed een greppel in en stortte vervolgens tegen een draadafrastering. Een arts constateerde naderhand dat hij op slag moet zijn gedood.

Begraven op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden, afdeling 4, rij D, grafnummer 10.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005, pag. 453; site wiewaswie.nl/Alle Friezen (waaronder overlijdensakte 811/1940 gemeente Leeuwarden)