Wo2Slachtoffers.nl

Erich, Johannes Joseph

Geboortedatum:
10 september 1914 (Dokkum)
Overlijdensdatum:
26 mei 1944 (Drachten)
Begraven op:
Nederlands Ereveld Loenen te Loenen
Vak: C. Graf: 232.

Biografie

Woonde in Dokkum. Zoon van Johannes Erich (timmerman/aannemer, 4 december 1875 Dokkum - 1 juni 1937 Dokkum) en Wilhelmina Carolina Maria Schutte (17 augustus 1879 Meppel) . Ongehuwd. PTT-ambtenaar/op papier belastingambtenaar. Rooms-Katholiek. Lid verzet behorend tot LO-Drachten onder de schuilnaam Schipper. Als gevolg van verraad van Gepkelientje Folgerts (23 juli 1923 Sebaldeburen) en ook wonende in haar geboorteplaats vond op 26 mei 1944 een inval van de SD plaats in het Drachtster kantoor van de belastinginspectie, dat onder leiding van inspecteur Lubbertus Bosch een waar verzetsnest was. Het personeelsbestand van het Drachtster belastingkantoor breidde zich volgens geschiedschrijver Pieter Wijbenga tijdens de bezetting uit, omdat Bosch bekwame onderduikers aanstelde, die dan over officiële papieren beschikten, maar hun tijd volledig of hoofdzakelijk aan verzetsactiviteiten konden beschikken. In deze illegale organisatie was voor Erich een sleutelpositie weggelegd, aldus Wijbenga. Voor de komst van de SD'ers had hij net een zending bonkaarten en andere illegale papieren klaar gemaakt, die hij naar Makkinga zou brengen. Een andere onderduiker op het kantoor was Marten Meijer. Vermoedelijk heeft hij tegenover vriendin Gepkelientje zijn mond voorbij gepraat. Zij verlinkte hem aan de SD. Die ochtend verscheen zij aan de balie en vroeg zij haar vriend even te mogen spreken. Zij waarschuwde hem dat hij voorzichtig moest zijn, omdat de Duitsers hem op het spoor waren. Buiten gekomen deed ze haar hoofddoek om, een afgesproken teken voor de SD om naar binnen te stormen. Toen SD'er Robert Wilhelm Lehnhoff een kast doorzocht, drukte Erich een tafel tegen hem aan, zodat hij klem kwam te zitten en niet in staat was zijn wapen te pakken. Daarna zou Erich hem naar zijn zeggen met een schaar te lijf zijn gegaan. De angstig geworden Lehnhoff schreeuwde om hulp, waarna zijn collega Unterscharführer Josef Kindel (23 november 1912 Keulen - 5 augustus 1948 Almelo) verscheen en Erich ter plekke doodschoot. Van de inspectie, waarvan Bosch die rampdag afwezig was geweest, werden zes man naar Duitsland gestuurd. Van hen keerden Geert Jan Blauw (23 mei 1923 Drachten - 8 juni 1945 Wörth an der Donau), Johannes Martinus Boleij (15 januari 1914 Duisburg, Dld. - 22 april 1945 Buchenwald) en Johannes Bartholeus Tichelaar (22 september 1915 Leeuwarden - 24 april 1945 Buchenwald) niet terug. Hun namen staan, evenals die van Erich, op het oorlogsmonument in het Van Haersmapark in Drachten en de herdenkingsplaquette, die eerst in het Drachtster kantoor van de belastingkantoor hing, maar na sluiting van het kantoor naar de hal van het gemeentehuis is verplaatst. Ook staat Erichs naam in Dokkum op het oorlogsmonument op het Noorderbolwerk en het voormalige postkantoor aan de Kleine Breedstraat. Gepkelientje Folgerts werd na de oorlog door het Bijzonder Gerechtshof in Leeuwarden tot zeseneenhalf jaar veroordeeld. Ze zat er 2,5 jaar van uit.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
P. Wijbenga, Bezettingstijd in Friesland, deel II, hoofdstuk 53 Drachten weer geteisterd, pag. 282-286; site Friese Verzetsstrijders - bevrijders en andere betrokkenen (spanvis.nl); Oorlogsgravenstichting; Overlijdensakte 95/1944 gemeente Smallingerland; site 4en5mei.nl; site tracesofwar.com; site zoekakten.nl (familysearch.org).