Wo2Slachtoffers.nl

Kolf, Johannes

Geboortedatum:
6 november 1915 (Westmaas)
Overlijdensdatum:
29 januari 1945 (Leeuwarden)

Biografie

Woonde in Westmaas, Nieuwstraat 179. Zoon van landarbeiderlandbouwer Krijn Kolf (8 juli 1878 Westmaas) en Pleuntje Hensen (17 juli 1883 Mijnsheerenland). Uit deze verbintenis zijn zestien kinderen, van wie drie levenloos, geboren). Ongehuwd. Politiebeambte/ambtenaar. Gerefornmeerd. Lid verzet. Hij behoorde tot de KP Drachten en Leeuwarden en werkte onder de schuilnaam Jodocus. Kolf nam op 29 mei 1942 ontslag bij de politie in Utrecht, omdat hij weigerde naar de pijpen van de Duitsers te dansen. Daarna kwam hij als ambtenaar bij de Crisis Controle Dienst (CCD) en het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening terecht. In het Friese verzet kwam hij, nadat de grond hem te heet onder de voeten, terecht via introductie van de onderwijzer Bienso Marten Woudstra uit Drachtster Compagnie. Soms kon Kolf zijn agressie jegens nationaal-socialisten niet onderdrukken. Zo sloeg hij eens een NSB'er het ziekenhuis in. Kolf is betrokken geweest bij de kraak van het Leeuwarder huis van bewaring op 8 december 1944. Op de een of andere manier kreeg de SD zijn naam in bezit en daarom werd hij gezocht. Bij een huiszoeking op 29 januari 1945 op het onderduikadres Sexbierumerstraat 46 in Leeuwarden, waar hij verbleef bij de familie Jan Vijver, probeerde Kolf te vluchten. Vreemd genoeg waren de SD'ers niet eens speciaal naar hem op zoek. Jodocus wilde één van de SS'ers, Jan Meekhof (9 november 1922 Ruinen - 17 april 1994 Utrecht), neerschieten. Zijn wapen ketste echter. Kolf probeerde er op klompen vandoor te gaan. Dat lukte enkele honderden meters. Meekhof achtervolgde hem en schoot Kolf ter hoogte van de Dronrijperstraat neer. Met een longschot en een verbrijzelde hand bleef hij op straat liggen. Meekhof weigerde zowel medische als geestelijke hulp. Pas op advies van een te hulp geroepen Duitse arts volgde overbrenging naar het thans niet meer functionerende Diaconessenziekenhuis. Daar overleed hij aan de opgelopen verwondingen. Zijn naam staat vermeld op een plaquette in het hoofdbureau van politie in Utrecht en sinds zaterdag 20 mei 1950 op het gedenkteken Moeder aan de Rijksweg Blaaksedijk - Krooswijk onder de gemeente Heinenoord. In Leeuwarden is een plein naar hem vernoemd. Tot 3 februari 1944 woonde Kolf in Westmaas. Na die datum is hij ingeschreven op het adres Garijp, 213 gemeente Tytsjerksteradiel


Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!