Wo2Slachtoffers.nl

Kessels, Petrus Henricus

Geboortedatum:
11 januari 1905 (Helden)
Overlijdensdatum:
17 juli 1943 (Meyel)

Biografie

Woonde in Meyel, Tramweg A 62. Gehuwd met Johanna Catharina Hubertina Knapen. Het echtpaar had vijf kinderen. Timmerman. Rooms-Katholie. Lid NSB met stamboeknummer. 166147.
In de bossen nabij Helden bevond zich een kamp met een grote groep onderduikers. Kessels, werkzaam bij het in aanbouw zijnde vliegveld in Venlo, kreeg hier lucht van. Op donderdag 15 juli 1943 ging hij naar Helden, waar hij aan de bosrand met enkele vlakbij werkende landarbeiders sprak. Tijdens het gesprek gaf Kessels te kennen dat hij bakkersknecht was en op zoek was naar een schuilplaats. Hij kreeg het advies om een kijkje in het bos te nemen. Ongeveer een uur lang gaf Kessels zijn ogen daar goed de kost. Na zijn ontdekking lichtte hij zijn partijgenoten J. L. A. Kluytmans en de jachtopziener P. L. Maessen in. Ook deed hij aangifte bij de politie. Met klem drong Kessels aan op onmiddellijke maatregelen. De lokale wachtmeester beloofde hem daarvoor te zorgen, maar waarschuwde vooraf wel een aantal verzetslieden voor het gevaar. Diezelfde dag besloten J. F. Gijsbers (alias De Luitenant) uit Venlo, de marinier J. Nabben, W. L. Houwen, kapelaan J. M. A. Spee en twee politiemannen om Kessels te elimineren. In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juli 1943 gingen de in een uniform van de Feldgendarmerie geklede Gijsbers en Nabben naar de woning van Kessels. Ze trommelden hem uit bed en droegen hem op het kamp aan te wijzen. Beide mannen voegden eraan toe dat de Duitsers klaarstonden voor een omsingeling. Hoogstwaarschijnlijk kreeg Kessels argwaan, want hij ondernam een vluchtpoging. Meteen werd hij op een brug tussen Meijel en Beringe gedood. Zijn lijk lieten de executeurs liggen. Zaterdagmorgen om ongeveer 6 uur ontdekten voorbijgangers zijn stoffelijk overschot. Na de dood van Kessels hebben de Duitsers het kamp alsnog ontruimd. Kluytmans had hen hierover ingelicht.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Archief Jack Kooistra. Volk en Vaderland. Gemeente Helden.