Wo2Slachtoffers.nl

Hetterscheid, Willibrord Albertus

Geboortedatum:
9 november 1895 (Bergh, Nederland)
Overlijdensdatum:
29 maart 1943 (Baexem, Nederland)

Biografie

Woonde in Baexem. Zoon van Hendrikus Hetterscheid en Hendrika Gerrits. Huwde op 1 augustus 1922 in Elten (Dsl) met Anna Elisabeth Theunissen. Burgemeester van de gemeente Baexum en Grathem. Rooms-Katholiek. Lid NSB met stamboeknummer. 104617 en Kringleider van de NSB in Roermond en heerbanleider van de W.A. Voor zijn burgemeesterschap was Hetterscheid gemeenteveldwachter. Hij ontdekte dat twee van zijn dorpsgenoten zich bezighielden met het onderbrengen van joden en de verstrekking van valse persoonsbewijzen. Om hen te kunnen laten arresteren, opende hij post van dit tweetal. Verder wist hij een koffer te onderscheppen waarin zich belastend materiaal bevond. Toen het verzet in Baexem daar lucht van kreeg, werd besloten de burgemeester te liquideren. Een poging op 7 maart 1943 mislukte. Kort tevoren had het verzet Hetterscheid een brief bezorgd waarin zijn dood werd aangekondigd. Om die reden bracht hij de nachten elders door. Op 29 maart 1943 bevond hij zich in zijn woning in het gemeentehuis. 's Avonds belden de verzetsstrijders H. H. Tobben en P. G. Gulikers aan. Voorzichtig opende Hetterscheid de voordeur op een kier. Toen beide mannen vertelden belangrijk nieuws te hebben over verzetsstrijders in het dorp, verdween zijn wantrouwen en werd de deur geopend. Meteen trokken Tobben en Gulikers hun wapens en schoten ze de burgemeester dood. Die overleed ter plekke door onder andere een schot in de hartstreek. Overeenkomstig de rooms-katholieke richtlijn weigerde plebaan-deken Wilhelmus Rhoen van het bisdom Roermond de teraardebestelling van Hetterscheid op een rooms-katholiek kerkhof. Uiteindelijk vond de begrafenis plaats in Roermond, in onder meer de aanwezigheid van NSB-leider Anton Adriaan Mussert en met veel nationaal-socialistisch vertoon. De toenmalige SS-Gruppenführer en Generalleutnant der Polizei Hanns Johann Albin Baptist Rauter nodigde de bevolking in een affiche uit tot opsporing van de dader(s) en loofde een beloning van 25.000 gulden uit voor hen die aanwijzingen konden geven die konden leiden tot aanhouding.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- Delpher