Wo2Slachtoffers.nl

WO2Slachtoffers.nl

Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 1790 namen online.

Wolzak, Cornelis Johan Louis. Cornelis Johan Louis Wolzak was woonachtig te 's-Gravenhage. Hij werd op 14 december 1914 geboren als zoon van Cornelis Arnoldus Wolzak en Leentje Wolzak-van der Veen. Hij diende als beroepsmilitair en Tweede Luitenant der Genie in het Nederlandse Leger. Ten tijde van de Duitse bezetting was hij lid van de verzetsgroep Stijkel. Op 5 april 1941 werd hij gearresteerd voor het opsporen en doorgeven van Duitse...

Klingen, Johannes Albertus. Woonde in Heemstede, Herenweg 103 A. Zoon van Johannes Klingen en Francisca Mechelina van der Heijden. Ongehuwd. Broeder/onderwijzer. Rooms-Katholiek. Lid verzet onder de schuilnaam broeder Joseph Albertus. Hij leidde een illegale zendinstallatie die rechtstreeks contact had met Engeland. Ook was lid van de spionagegroep ECH/3. Vanuit het broederhuis Saint Jean Baptist de la Salle zond hij ook berichten...

Vries, de, Bernardus. Woonde in Harlingen, Bosboom Toussaintstraat 34. Zoon van balkvlotter Tjerk de Vries (28 oktober 1882 Harlingen - 7 december 1966 's-Gravenhage) en Jeltje Odinga (5 april 1882 Deinum, gemeente Menaldumadeel - 3 april 1945 Harlingen). Ongehuwd. Marechaussee parketwachter in Rotterdam. Nederlands Hervormd. Lid verzet onder de schuilnaam Ben en behorend tot de KP-Leeuwarden. Op 7 juli 1944 deed hij mee aan...