Wo2Slachtoffers.nl

WO2Slachtoffers.nl

Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 1797 namen online.

Boxma, Hendrik. Hendrik Boxma woonde in Groningen aan de Bedumerweg 91a. Hij was de zoon van spoorwegarbeider/rangeerder Jacob Boxma (23 december 1881 Hooghalen - 6 maart 1931 Haren, Groningen, Boxma sr. kwam tijdens zijn werk om, toen hij door een rangerende trein werd gegrepen) en overwegwachteres Hendrikje Jantje Koenderink (3 mei 1884 Nijehaske, gemeente Haskerland Ė 8 maart 1974 Delfzijl). Op 23 mei 1931 huwde hij...

Duwaer, Franciscus. Franciscus Duwaer woonde in Amsterdam aan de Nieuwe Looierstraat 45-47. Hij was ongehuwd en Directeur NV Drukkerij en Uitgeverij J. F. Duwaer & Zonen. Als lid van het verzet behoorde hij tot de Persoonsbewijzencentrale (PBC) en hield zich verder bezig met vervalsing van persoonsbewijzen, illegale lectuur en hulp aan vervolgde joodse landgenoten. Ongeveer twee jaar aaneen drukte Duwaer iedere zondag...

Veen, van der, Jakob Henderikus. Jakob Hendrikus van der Veen woonde in Amsterdam aan de Witte de Withstraat 117. Hij werd op 21 april 1890 te Wouterswoude, Friesland, geboren als zoon van predikant Gereformeerde predikant Reinder Jan van der Veen (7 april 1863 Spijk, gemeente Bierum - 17 maart 1942 Bussum) en Elisabeth Henderika Venhuizen (17 april 1864 Baflo - 18 maart 1929 Goes). Huwde op 17 april 1918 in Amsterdam met de onderwijzeres...