Wo2Slachtoffers.nl

WO2Slachtoffers.nl

Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 1525 namen online.

Kooij, Jan. Woonde in Sneek, Spoorstraat 3. Zoon van schoolhoofd Johannes Kooij (12 februari 1893 Visvliet - 13 juli 1927 Haulerwijk) en Grietje Jeltje Schut (1 november 1901 Koudum Ė 17 september 1957 Sneek). Ongehuwd. Zonder beroep. Gereformeerd. Lid van de Christelijke Voetbalvereniging ONS in Sneek. Op de Oosterdijk in zijn woonplaats is Kooij door een Duitse soldaat doodgeschoten. Op Tweede Kerstdag was hij op...

Tosserams, Wilhelmus Casper Gerardus. Woonde in Venlo, Havenstraat 15. Zoon van Willem Hubert Tosserams (12 juni 1892 Tegelen - 23 maart 1977) en Maria Aldegonda Waaijen (19 januari 1892 Maasniel - 19 maart 1971). Ongehuwd. Hulparbeider (Dodenboek Venlo)/machinemonteur (Oorlogsgravenstichting). Rooms-Katholiek. Wim Tosserams, die in Tegelen was ondergedoken, probeerde op 24 november 1944 samen met Harie Engelen, Guus en Eduard Latiers en een...

Fentener van Vlissingen, Pieter Arnout. Woonde in Helmond. Zoon van katoenfabrieksdirecteur Jan Fentener van Vlissingen (6 juni 1893 Helmond - 10 juli 1978 Savognin, Zwiterland) en Pauline Maria - Paula - Lotichius (17 februari 1893 Helmond). Het huwelijk van zijn ouders is op 16 december 1937 door de arrondissementsrechtbank in Roermond ontbonden. Ongehuwd. Student Technische Hogeschool in Delft. Nederlands Hervormd. Lid verzet behorend tot de...