Wo2Slachtoffers.nl

WO2Slachtoffers.nl

Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 1853 namen online.

Witjes, Johanna Theodora Hermina. Woonde in Elst, Reethsestraat 15. Dochter van Frederik Hermanus Witjes (28 augustus 1882 Heteren - 22 september 1944 Reeth) en Theodora Maria Andrea Verweijen (30 januari 1885 - 21 mei 1941). Ongehuwd. Zonder beroep. Rooms-Katholiek. Zonder enigerlei reden en zonder vorm van proces is de jonge vrouw door SS'ers doodgeschoten.

Klingen, Jan. Jan wordt geboren op 5 oktober 1884 in Gouda. Voor enige tijd woont hij in de gemeente Gilze en Rijen, waar zijn kinderen Jan junior, Tilly en Leo worden geboren. Sinds 1923 woont hij in Alem, waar hij hoofd is van de lagere school. Zoon Jan junior, als broeder Josef Albertus lid van een congregatie, is tijdens de Duitse bezetting actief in het verzet. In 1942 wordt hij na verraad door de beruchte...

Kooij, Jan. Woonde in Sneek, Spoorstraat 3. Zoon van schoolhoofd Johannes Kooij (12 februari 1893 Visvliet - 13 juli 1927 Haulerwijk) en Grietje Jeltje Schut (1 november 1901 Koudum Ė 17 september 1957 Sneek). Ongehuwd. Zonder beroep. Gereformeerd. Lid van de Christelijke Voetbalvereniging ONS in Sneek. Op de Oosterdijk in zijn woonplaats is Kooij door een Duitse soldaat doodgeschoten. Op Tweede Kerstdag was hij op...