Wo2Slachtoffers.nl

WO2Slachtoffers.nl

Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 1718 namen online.

Dijksterhuis, Cornelis Yno George. Cornelis Yno George Dijksterhuis was woonachtig in Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 74 bhs (heeft ook gewoond in Van Breestraat 68). Hij was de zoon van Pieter Heertje Dijksterhuis (28 februari 1881 Noordwolde, gemeente Bedum – 12 oktober 1944 Westerbork) en Tettelina Elzenga (23 januari 1881 Delfzijl – 4 september 1938 Delfzijl). Na het gymnasium in Groningen afgerond te hebben schreef hij zich op 18...

Bruning, Siebrandus Johannes. Woonde in Akkerwoude (gemeente Dantumadeel), Indijkslaan F13. Zoon van Johannes (Gerardus) Bruning en Hendrikje Jans Lap. Huwde 17 mei 1907 in Ternaard met Ruurdtje Bruinsma (2 januari 1884 te Nes (Westdongeradeel) - 7 april 1958 Leeuwarden). Timmerman/Veehouder/stoelenmatter. Rooms-Katholiek. Vermoedelijk door zijn doofheid gaf hij geen gevolg aan een sommatie van een Duitse militair om te stoppen. Zonder...

Huet, van, Wilhelmus Bernardus. Woonde in Elst (Gld), Rijksweg Zuid 90. Zoon van Theodorus Wilhelmus van Huet (brievenbesteller) en Wilhelmina Hendrika Jansen. Ongehuwd. Bakkersknecht. Zonder enigerlei reden en vorm van proces is Van Huet doodgeschoten door SS'ers.