Wo2Slachtoffers.nl

WO2Slachtoffers.nl

Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 1722 namen online.

Galama, Johannes IJsbrands. Woonde in 's-Heerenberg. Zoon van IJsbrand Galama (31 oktober 1847 Tjerkwerd - 15 april 1886 Tjerkwerd) en Aaltje van der Wei (8 juni 1852 Friens - 25 juli 1885 Tjerkwerd). Rooms-Katholiek. Galama werd in maart 1910 tot priester gewijd. Hij was assistent in Zevenaar en Soest, waar hij in 1914 kapelaan werd. In Dalfsen en de H. Pancratius-parochie in 's Heerenberg was hij als pastoor werkzaam. Samen met...

Smit, Folkert Tjerk. Folkert Tjerk Smit woonde in Buitenpost, Kuipersweg 536. Hij was de zoon van veehouder Tjerk (Folkerts) Smit en Maaike (Pieters) Wielinga. Was gehuwd met Grietje Wouda (4 februari 1908 Niawier - 31 december 1968 Buitenpost). Het echtpaar had een zoon Tjerk). Nederlands Hervormd. Oorspronkelijk was Smit los werkman bij de afdeling Weg en Werken van de Nederlandse Spoorwegen. De Duitsers gaven hem een vaste...

Julius, Berend. Berend Julius was woonachtig in Veenwouden (nu: Feanw‚lden). Hij werd op 29 juni 1884 geboren als zoon van boerenknecht/spoorwegwerker/brugwachter Siefko Julius (30 juli 1853 Oudedijk, gemeente Beerta - 27 september 1931 Sappemeer) en Trijntje Theils (15 juni 1849 Bellingwolde - 10 mei 1926 Sappemeer). In de geboorteakte van Berend Julius werden de namen van zijn vader en moeder vermeld als Siefke Julius...