Wo2Slachtoffers.nl

WO2Slachtoffers.nl

Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 1781 namen online.

Groot, Simon Petrus. Simon Petrus Groot woonde in Velp. Hij was op 15 mei 19124 geboren als zoon van Stendert Adrianus Groot (14 augustus 1888, Zijpe) en Catharina Cornelia Zuurbier (13 december 1894, Akersloot). Hij was ongehuwd en werkte als Landbouwer/kantoorbediende. Simon Petrus Groot was lid van het verzet, behorende tot de Ordedienst. Zie verder neef

Witte, de, Broer. Broer de Witte woonde te Blauwhuis, Friesland aan de Groenterp Nr. 101. Hij was de zoon van Douwe Hessel de Witte (19 augustus 1893) en Geertje Bakker (19 december 1895). De boerenzoon Broer (19) was ongehuwd, Gereformeerd en student aan de middelbare landbouwschool te Sneek. Hij was tevens lid van het verzet. Op 1 mei 1943 saboteerde hij samen met onder andere zijn broer Wiebe (17) de melklevering aan...

Tobben, Jan Catharina. Woonde in Roermond. Zoon van opperman/poelier Joannes Hubertus Jacobus Tobben (30 augustus 1898 Roermond) en Gertrudis Anna Janssens (29 juli 1903 Roermond). Ongehuwd. Koopman. Rooms-katholiek. In de eerste op tweede kerstdag bevond Tobben zich in een schuilplek onder de vloer van een leslokaal in de meisjesschool aan het Schoolpad in Roermond. Daar waren op dat moment nog tien anderen. En van hen wist te...